Regional plan for vannforvaltning legges ut til offentlig ettersyn i perioden 1.7 -18.11.2014. I høringsperioden vil det bli avholdt en høringskonferanse om hav- og kystvann 13 -14 oktober 2014 i Tønsberg.

Konferansen gjennomføres i regi med vannregionmyndighetene i Østfold, Agder og Vest-Viken.

Foto: Bollerødvara, strand nedenfor Munchs hus, L.W. Solheim

Fylkesordfører i Vestfold Per–Eivind Johansen (H) i gode, men dype tanker i sjøkanten ved Munchs hus i Åsgårdstrand nesten 130 år etter at Hans Heyerdahl malte bildet;” Fra Åsgårdstrand”. Samme motiv er brukt i handlingsplan for regional vannforvaltningsplan Vest Viken. Begge skuer utover vannet og kjenner på vannets tidløse verdi. Kjenner de på noe av det samme? Ikke lett å svare på? Hver tid har sine spørsmål, men vannet består, dog ikke med det samme vannet.

Påmelding til konferansen: http://vfk.empatix.no/havkonferanse-2014-13-14-oktober

Se foreløpig program: www.vannportalen.no

For eventuelle spørsmål kontakt; Lars W. Solheim larswilhels@vfk.no   eller Agnes Bjellvåg Bjørnstad; agnes@miljokonsulent.no

                               Skjermbilde

av Uleberg, Kristin, publisert 2. juli 2014 | Skriv ut siden