Når organisasjoner skal utvikles benyttes gjerne all tilgjengelig kompetanse. Erfaringer viser at de færreste av oss ser ut over de lokale, regionale eller nasjonale grenser når det søkes tilfang av ekspertise og finansiering. Sørlandets Europakontor er Agder i Brussel og kan vise vei til våre europeiske kollegaer – som igjen gir tilgang til et internasjonalt spekter av kompetanse. – Dumt å la nye muligheter, samarbeid og finansiell støtte bare fly forbi, sier Isabelle-Louise Aabel, trainee ved Brusselkontoret.

(Se bilder nederst i artikkelen)

Et utall av muligheter
Norge er del av Europa og EØS, og har tilgang til de samme
EU-programmer og prosjekter som øvrige europeiske land. Agders mål i Regionplan Agder 2020 har mange fellesnevnere med mål for EU-landene. Dette gir et utall av muligheter for samarbeid med våre europeiske kolleger innenfor sammenfallende fagfelt og sektorer.

Regionplan Vs Europa

(Illustrasjonen viser sammenfallende mål for Regionplan Agder 2020 og landene i EU)

Konkrete resultater gjennom godt samarbeid
Isabelle-Louise Aabel, trainee ved Brusselkontoret, forteller om Senter for eHelse og omsorgsteknologi ved Universitetet i Agder, som sammen med Kristiansand Kommune, Sørlandet Isabelle Louise Aabelsykehus og Knutepunkt Sørlandet har valgt å gå inn i det europeiske Innovasjonspartnerskapet for Aktiv og Sunn Aldring (EIP AHA). Dette har, blant annet, resultert i prosjekt som United 4 Health (U4H), et samarbeid som helt konkret har gjort det mulig å følge opp KOLS-pasienter via nettbrett hjemmefra. Dette er ett av flere eksempler på hvordan slik kompetansedeling kan komme enkeltpersoner, grupper og samfunnet for øvrig til nytte.

– Skolene i regionen har også vært kjempe aktive på prosjekter med skoler i andre EU-land, og vi har kontinuerlig søknader fra skoler på Agder som ligger inne i Erasmus +, sier Aabel videre.

Økt konkurransekraft
Dersom flere velger å åpne opp for de åpenbare fordelene som ligger i et utvidet kollegium, vil våre organisasjoner bli mer innovative, nytenkende og mer ettertraktet som partnere på felt der vi allerede er gode. I tillegg til å gjøre oss konkurransedyktige på et internasjonalt marked slik at vi er klar for å møte morgendagens utfordringer sammen med resten av våre naboland.

Agder ser mot Europa
Agder har ambisjoner om å jobbe mer internasjonalt. Internasjonal strategi for Agder peker nettopp på at det skal satses mer på internasjonale arenaer. Likevel er det for få som aktivt åpner opp for denne forsterkningen. Europa kan oppfattes som langt unna og inngangen kan virke blokkert av regler og direktiver. Det er her Sørlandets Europakontor har sin funksjon og ønsker å fungere som portør inn til markedet.

Sørlandets Europakontor – et bindeledd mellom Agder og EU
- For mange er det er stort skritt å ta kontakt med oss her på kontoret, sier Aabel fra Brusselkontoret. Hun kjenner mulighetene og de gode eksemplene som ligger i en tettere dialog og samarbeid med andre europeere, og sammen med daglig leder, Bodil Agasøster, skulle de gjerne sett et større engasjement fra organisasjonenes side. De som tar kontakt får hjelp og støtte til å etablere det riktige samarbeid. – Det vil kreve noe innsats fra den enkelte helt i starten, men gevinsten på sikt er langt større enn investeringen, sier Aabel.

Kristiansand kommune har tatt skrittet
Veien inn er ofte en søknad om deltagelse i ulike partnerskap i regi av EU og Kommisjonen (EU-støttede prosjekter og programmer). – Vi har akkurat bistått Kristiansand kommune med en søknad om deltagelse i det Europeiske innovasjonspartnerskapet for smarte byer og samfunn (EIP SCC), sier Aabel. Og forteller videre at dersom søknaden blir godkjent vil dette bety at kommunene med partnere får et utstillingsvindu for å vise frem hva vi er gode på, med fokus på Fremtidens Bydel i Kristiansand. Her kan nevnes nye bygg, grønne løsninger, mobilitet og samferdsel. Dette gir kommunen mulighet for å jobbe tett med andre som er bedre på ulike felt innen by- og samfunnsutvikling. Resultatet vil være kunnskap som fører til nye løsninger som kan implementeres i kommunene -til beste for kommunenes innbyggere. Samarbeidet vil gjøre Kristiansand kommune til del av nettverket som vil være avgjørende for Kommisjonen som konsulterende organ. Som igjen vil gi fortrinn inn i søknadsprosessen mot Horisont 2020 (EUs største forsknings- og utviklingsprogram med en pengesekk på nærmere 80 milliarder euro), hvor det kan hentes hjem midler til ideer og utvikling.

Mange tilbud
Sørlandets Europakontor finner vi både i Brussel og hjemme i Agder. Visjonen er Å bidra til at regionen i større grad utnytter mulighetene i Europa og har målwnw i Regionplan Agder 2020 som styringsverktøy. Kontoret tilbyr:

 • Deltagelse i nettverk
 • Deltagelse i prosjekter
 • Arrangere seminarer og andre arrangementer med talere og deltagere fra Agder
 • Kursing
 • Hvert år tar kontoret i Brussel i mot cirka 15 grupper med til sammen rundt 200 personer fra både den offentlige og private sektoren. På slike studiebesøk hjelper de til med:
  • Å finne relevante foredragsholdere
  • Organisere besøk i de store institusjonene i Brussel
  • Finne passende lokaler for ulike arrangementer

Hvordan komme i gang - kontaktinformasjon
Dersom din organisasjon trenger informasjon for å komme i gang eller nærmere forklaring på innholdet i punktene ovenfor, er
hjemmesiden til Sørlandets Europakontor et godt sted å begynne. Der vil man finne en kort og informativ oversikt som gir et godt grunnlag for den videre prosessen. I tillegg er naturligvis Bodil og Isabelle-Louise tilgjengelig for å svare på ytterligere spørsmål.

Sørlandets Europakontor ledes av administrerende direktør Stig Marthinsen. Han har sin faste kontorplass i Kunnskapsparken i Kristiansand.

Vi er europeere med mange europeiske kollegaer som vi bør spille på i mye større grad enn vi gjør i dag. Det er både smart og lønnsomt på mange felt, på kort og lang sikt.

av Richardsen, Wanja, publisert 1. juli 2014 | Skriv ut siden

Inngang Norway House

Inngang Norway House

Inngang Norway House
Kontoret I Brussel

Kontoret I Brussel

Kontoret I Brussel
Trainee Isabelle Louise Aabel Paa Kontoret I Brussel

Trainee Isabelle Louise Aabel Paa Kontoret I Brussel

Trainee Isabelle Louise Aabel Paa Kontoret I Brussel
Leder Av Soerlandets Europakontor Bodil Agasoesterkontor Ved Kontoret Sitt Og Felles Moetebord

Leder Av Soerlandets Europakontor Bodil Agasoesterkontor Ved Kontoret Sitt Og Felles Moetebord

Leder Av Soerlandets Europakontor Bodil Agasoesterkontor Ved Kontoret Sitt Og Felles Moetebord
Sam-utvalget på Sørlandets Europakontor

Sam-utvalget på Sørlandets Europakontor

Sam-utvalget på Sørlandets Europakontor