Kommunal- og moderniseringsdepartementet starter utredning av et regionalt folkevalgt nivå som del av kommunereformen. Dette kommer frem i en pressemelding fra departementet i dag.

- Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, ba samtidig Stortinget regjeringen om å gjennomgå oppgavene til et regionalt nivå. Departementet lyser nå ut dette oppdraget, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Oppdraget består i å sammenstille og vurdere eksisterende utredninger, slik at regjering og storting får et godt faglig beslutningsgrunnlag.  Det vil bli opprettet en referansegruppe for utredningen bestående av representanter for fylkeskommunene.

- Utredningen av et regionalt nivå vil skje parallelt med arbeidet med en stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Den vil dermed ikke virke inn på tidsplanen for kommunereformen, noe som er i tråd med Stortingets ønske, sier statsråd Sanner.

Fristen for tilbudet er 20. august, og dato for sluttrapporten er 17. november. Oppdraget er delt inn i tre deler:

 • En sammenstilling og vurdering av eksisterende utredninger/stortingsdokumenter som inneholder vurderinger og anbefalinger om hvordan et nytt regionalt nivå kan inndeles,
 • En sammenstilling og vurdering av innholdet i utredninger/stortingsdokumenter om hvilke funksjoner og oppgaver som er lagt til grunn for ulike inndelingsalternativer.
 • På selvstendig grunnlag skissere egnede funksjoner og oppgaver  til regionalt folkevalgt nivå ut fra ulike inndelingsalternativer. 

av Richardsen, Wanja, publisert 18. august 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer