Beintøft er en nasjonal gå-til-skolen konkurranse som nå også er åpen for ungdomstrinnet gjennom Beintøft-ung. Fra Kristiansandsregionen deltar rundt 900 elever fordelt på fire skoler. Klimaalliansen driver kampanjen og arrangerte kick off for ungdomsskoleelevene ved Fiskå skole i Kristiansand.

Formål
Formålet er å få flest mulig elever til å gå til skolen. Konkret går konkurransen ut på å registrere hvor stor prosent av elevene som sykler og går til skolen, samt hvor mange som blir kjørt med bil. De beste skolene og de beste klassene vil bli premiert.

Mange blir kjørt
Mer enn 40 prosent av alle elever i ungdomsskolen blir kjørt til og fra skolen. Å få flere av dem til å gå eller sykle er bra for helsen, bra for miljøet, øker læring og trygger skoleveien.

Første Beintøft for ungdom
Det tredje året Beintøft arrangeres i Kristiansandsregionen. Men det er første året kampanjen er tilpasset ungdomsskoler.

Påmelding – ikke for sent
Det er ikke for sent å melde seg på. Interesserte skoler og lærere kan ta kontakt med prosjektleder Beate Fiszkal. 
E-post: beate@kliamalliansen.no

Transnova og ATP
Klimaalliansen, som driver Beintøft, holder til på Grønt senter i Kristiansand. Ved hjelp av midler fra Transnova er Beintøft utviklet til et godt verktøy for miljøvennlig transport.
ATP-samarbeidet finansierer kampanjen i Kristiansandsregionen.

Les mer om Beintøft og Beintøft-ung på deres hjemmesider. Lenker finner du i menyen til høyre.

 

Bildetekst: Mange elever på Fiskaa skole sykler til skolen og da er det bra at skolen har godt med sykkelstativ av høy kvalitet. Disse fire jentene sykler daglig til skolen. Fra venstre: Thea Egedal Nilsen, June Drabløs, Yeganeh Gul Ahmed og Christina Larsen.

 

av Richardsen, Wanja, publisert 23. september 2014 | Skriv ut siden