DKS

I september hvert år samles arkeologer fra hele verden til årsmøte i EAA, Europeen Assoication of Archaeologists. Fylkeskonservatoren har denne gangen ansvaret for en sesjon knyttet til formidling på den internasjonale konferansen.

Det 20. årsmøtet i EAA holdes 10-14. september i Istanbul. Mer enn 2500 arkeologer fra 76 land kommer til å delta. Dette er en av de største EAA konferansene noensinne med omkring 3500 presentasjoner. EAA 2014 vil være den første store internasjonale møtet som ble holdt i Tyrkia kulturarv og arkeologi.

Fylkeskonservatoren har de senere årene deltatt og holdt presentasjoner om aktuelle temaer fra Norge. I år leder Fylkeskonservatoren for første gang en av de mange sesjonene på konferansen. Ghattas Sayej og Yvonne Willumsen har sammen med Don Henson fra England ansvaret for en sesjon som går over to dager. Temaet for sesjonen er formidling - et dagsaktuelt tema som det knytter seg mange utfordringer og muligheter til, og helt klart engasjerer mange.

Et av utgangspunktene for foredragene er at kunnskap øker bevisstheten for vår kulturarv. God formidling gir oss et forhold til kulturminnene og er holdningsskapende. Formidling handler om å sette kulturminner inn i en sammenheng som er meningsfull for oss i dag, for eksempel ved å fortelle historier. Tradisjonelt sett har mye formidling foregått ved museer, men de siste tiårene har det vist seg at det er også er viktig å flytte formidlingen ut der hvor arkeologien og kulturminnene befinner seg. Sesjonen setter fokus på arkeologenes rolle som formidlere og diskuterer ulike formdilingsmetoder.

Det kom inn 41 abstrakt fordlet på 17 nasjoner til sesjonen; Azerbaijan, Bulgaria, China, Croatia, Denmark, Finland, Greece, Iran, Italy, Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Turkey and UK. 27 av foredragene vil bli presentert under konferansen. Med så mange nasjoner representert og den store variasjonen foredragsemner, vil det være inspirasjon og lærdom å ta med seg herfra!

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 4. september 2014 | Skriv ut siden