- Hva vil vi med oppstartskonferansen for VINN Agder? Å gjøre planarbeidet kjent, skape engasjement og få innspill til planen, sa prosjektleder Manuel Birnbrich fra Vest-Agder fylkeskommune på oppstartskonferansen til ”VINN Agder”.

(Tekst og foto: Svein Buer, Aust-Agder fylkeskommune)

Det var fullt hus 25. september 2014 på Rica Dyreparken Hotel under oppstartskonferansen for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030, også kalt ”VINN Agder” (Verdiskaping + Innovasjon).  Konferansen besto av en del med flere foredrag om innovasjon og verdiskaping, og en del der deltakerne kunne være med på et av til sammen fem temaseminarer. Prosjektleder Manuel Birnbrich tegnet innledningsvis det store bildet:

- Formålet med VINN-planen er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling som et bidrag til økt konkurranseevne og bærekraftig verdiskaping ved hjelp av innovasjon i privat og offentlig sektor, sa Birnbrich.

Professor i samfunnsøkonomi Victor Norman var en av foredragsholderne som hadde inspirerende innspill til hvordan man kan legge bedre til rette for innovasjon og verdiskaping. Noe av det handler ifølge Norman om å overkomme den sørlandske beskjedenheten:

- Sørlandet har en kapitalistkultur som nesten er som dansk kapitalisme på sitt beste. Men sørlandskapitalismen er så diskré. Vi har ikke klart å bygge kommunikasjonsbroen mellom de som sitter på kunnskapen, de som har forretningsidene og investorene, sa Norman.

VINN Agder er en oppfølging av Regionplan Agder 2020. I planprosessen skal det settes overordnete mål for næringslivsutvikling og verdiskaping i Agder. Tre hovedtemaer skal særlig trekkes frem i planen: - Verdiskaping og næringsutvikling - Forskning og utvikling (FoU) - Innovasjon i offentlig sektor

Som en del av planarbeidet skal også to strategier, som er felles for Aust- og Vest-Agder, revideres: - Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder - Reiselivsstrategi – felles reiselivsstrategi for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner

Det tas sikte på at planen skal vedtas av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i juni 2015. Dessuten er kommuner og regionråd på Agder i ferd med å utarbeide egne strategiske næringsplaner. Arbeidet med VINN Agder skal blant annet bygge på og ha dialog med disse prosessene.

- Det er helt sentralt å få til en god kobling mellom disse planene/strategiene og VINN Agder. Og gjennom VINN-planen inviterer vi til å løfte blikket for å se alt fra et Agder-perspektiv, en samlet landsdel for innovasjon og bærekraftig verdiskaping, sa Torleiv Momrak fra Aust-Agder fylkeskommune, som er assisterende prosjektleder for VINN-planen.

 

Du kan laste ned presentasjonene fra menyen til høyre.

av Birnbrich, Manuel, publisert 26. september 2014 | Skriv ut siden