Det tømrede pakkhuset ved Grisefjorden nedenfor Flekkefjord gamle rådhus har lenge vært antatt å ha høy alder. Nå har vi fått sikker kunnskap om dette - en nylig utført årringsundersøkelse dokumenterer at bygningen er oppført så tidlig som i 1683! Pakkhuset, som blant annet har huset Flekkefjord brannstasjon, er dermed byens eldste stående bygning.

Pakkhuset hørte tidligere til det fredede Flekkefjord rådhus (det nåværende biblioteket). FØr rådhuset ble bygd lå det imidlertid en kjøpmannsgård på det gamle rådhusets plass. Dette var det daværende ladestedets mest fornemme hus i sin tid, og ble oppført for trelasthandler, borger til Kristiansand og dommer i Flekkefjord tollsted, Christen Lauritsen Lund (død 1705). Den nye årringsdateringen viser at også pakkhuset tilhører dette eldste anlegget.

Vi har en beskrivelse av hele kjøpmannsgården fra 1714. Her heter det om våningshuset at det er tømtret i to etasjer med svalgang øverst. Huset var tjærebredd og tekket med hollandsk tegl. Det indre gårdsrommet var opptatt av et gammelt båtstø, samt en sjøbod med fem rom og med svalgang rundt. Dessuten fantes eldhus, fjøs, låve med loft over og vedskjul. Mot vest (der Kirkegaten og Byggeskikksenteret nå befinner seg) var en inngjerdet have samt opplagstomt for trelast.

Alt tyder på at sjøboden med fem rom som er nevnt i 1714, er identisk med deler av det bevarte pakkhuset.

Årringsanalysen er utført av Nationalmuseet i København i samarbeid med Fylkeskonservatoren.

av fas, publisert 4. september 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM
  av jto, 03.05.19

  Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer