Regional fagkonferanse med temaet "Fremtidens løsninger" blir arrangert på Vigeland hovedgård, Vennesla, den 26. september. Velkommen!

Formål og målgruppe
Formålet med samlingen er å gi faglig påfyll, ideer, innsikt og inspirasjon til planleggere, saksbehandlere, konsulenter, arkitekter, rådgivere og landskapsarkitekter.

Pris
Deltagelse på konferansen er gratis for ansatte i offentlig sektor. Andre deltagere betaler dagpakke à 395,-

Se menyen til høyre for nærmere program og påmelding.

av Richardsen, Wanja, publisert 22. september 2014 | Skriv ut siden