Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) endret i dag ordensreglementet for de videregående skolene, slik at de følger de nye bestemmelsene i tobakkskadeloven.

Lovens nye bestemmelse trådte i kraft 1. juli i år. Den sier at "tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder. Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden" (§ 27, første ledd).

Den nye bestemmelsen i tobakkskadeloven gjelder for alle, inkludert elevene i videregående skole. Skolene kan imidlertid bare ta i bruk sanksjoner i forhold til brudd på ordensreglementet. Det innebærer at skolene ikke kan iverksette sanksjoner ved brudd på denne bestemmelsen før ordensreglementet er endret. Derfor ønskes reglementet endret så raskt som mulig, for å kommer i sync med lovverket.

I ordensreglementets § 4e heter det nå:

Det er ikke tillatt å benytte noen form for tobakk i skoletiden. Forbudet gjelder hele skoletiden uavhengig av hvor eleven befinner seg. I skolens lokaler og utearealer, og i øvrige lokaler skolen leier eller disponerer, omfatter forbudet også bruk av elektroniske sigaretter.

av Macdonald, Cheryl, publisert 2. september 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer