Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har støttet Kristiansand havn med økonomiske midler for å få gjennomført en ringvirkningsanalyse. Oppdraget er utført av det danske firmaet GEMBA Seafood Consulting, som har gjort tilsvarende analyser for flere danske og norske havner. I går ble fylkesutvalget orientert om analysens innhold. Analysen avdekker at Kristiansand Havn KF har en meget stor betydning for det lokale næringsliv, arbeidsmarkedet og inntektene for kommunen. Sammen med en varehandelsanalyse som tidligere er behandlet av fylkestinget, og en tidligere godsanalyse, gir disse rapportene en god beskrivelse av havnas rolle regionalt og nasjonalt.

Hovedtallene når det gjelder ringvirkninger er som følger:

Antall arbeidsplasser……..: 12 119
Produksjonsverdi……..…..: 31,148 milliarder kroner
Inntekts generering…….....: 10,270 milliarder kroner, og
Skattegenerering……….....: 1,261 milliarder kroner i inntektsskatt

Som den sørligste havnen i Norge har Kristiansand fordelen av å være nærmest det europeiske markedet, og således også noen av de største containerhavnene i verden.

Ferjeforbindelsen til Hirtshals i Danmark sørger for en stor strøm av trailergods gjennom Kristiansand Havn. Nærheten til disse utenlandsmarkedene gir Kristiansand en konkurransefordel sammenlignet med andre havner i Norge.

Flere av selskapene i Kristiansandsområdet er avhengig av havnen. Aktører i logistikkbransjen sender gods i stor skala over lengre avstander, og behøver de kvalitetssterke fasilitetene og tjenestene som Kristiansand Havn tilbyr.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. oktober 2014 | Skriv ut siden