Post- og teletilsynet har nå tildelt midler til 35 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning til å bygge bredbånd der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Regjeringen bevilget til sammen 160 millioner over statsbudsjettet for 2014, og disse pengene gir nå 10 800 husstander ny eller bedre bredbåndsdekning. Det er Nordland som er tildelt mest midler, mens Vest-Agder har fått innvilget flest søknader. Søknadene ble først rangert av fylkeskommunene.

Det var 16 fylker som søkte om støtte. Noen fylker har levert inn mange små søknader, mens andre har sendt inn store samlesøknader. Søknadsbeløpene varierte fra 40.000 kroner til 45,1 millioner kroner. Til sammen ble det søkt om 713 millioner, mens det er 160 millioner til disposisjon i 2014.

Søknadene er vurdert utfra seks kriterier. Områder som mangler et grunnleggende bredbåndstilbud er tillagt størst vekt, mens kriterier som kostnadseffektiv utbygging, lokal medfinansiering, bærekraftig drift og betydningen av samfunnsmessige faktorer, også spiller inn. Det er også mulig å få støtte til forbedring av eksisterende tilbud i områder uten høykapasitetsbredbånd.

Kommunene i Vest-Agder hadde søkt om samlet rundt 9,4 millioner kroner. Post- og teletilsynet innvilget et samlet tilskudd på vel 4,13 millioner kroner til Vest-Agder-kommunene.

Oversikt over innvilgete søknader i Vest-Agder:

 

0180

Audnedal kommune, Grindheim/Botnan

100.000

0189

Audnedal kommune, Øvre Ågedal/Selandsdalen

150.000

0126

Farsund kommune, Grostøl/Åmland/Lindland

350.000

0124

Farsund kommune, Jølle/Stave/Ore

350.000

0063

Lindesnes kommune, Fjeldskår

410.000

0091

Lyngdal kommune, Sådland

650.000

0127

Marnardal kommune, Bjelland/Tønnesland

397.028

0161

Marnardal kommune, Høye/Brendebakke

473.000

0066

Sogndalen kommune, Hortemo-Stokkeland

450.000

0173

Sirdal kommune, Øksendal m.fl

500.000

0105

Søgne kommune, Vestbygd

300.000

Støtteordningen for bredbånd vil bli evaluert i samarbeid med fylkeskommunene. Eventuelle midler for 2015 vil bli kjent ved fremleggelse av statsbudsjettet for 2015.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2014 | Skriv ut siden