Personbiltrafikken gjennom bomstasjonene i Kristiansand er redusert med 3,2 prosent fra 1. september 2013 til 1. august 2014, sammenlignet med tilsvarende periode i 2012-2013. Statistikken viser at reduksjonen har ligget ganske stabilt rundt tre prosent siden tidsdifferensierte bomsatser ble innført i september 2013. Reduksjonen er størst ved Grim og Presteheia med henholdsvis 8,5 og 8,8 prosent. Også på E18 og E39 har det vært reduksjon, med henholdsvis 1,2 og 3,1 prosent. Ved bomstasjonen på Sødal var nedgangen 3,2 prosent.

Også totaltrafikken av personbiler i bomstasjonene har gått ned. Fra 1. september 2013 til 1. september 2014 var nedgangen 1,1 prosent, sammenlignet med samme periode i 2012-2013. Kravet Kristiansandsregionen har fått fra Samferdselsdepartementet er nullvekst i personbiltrafikken, med 2012 som referanseår.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. oktober 2014 | Skriv ut siden