I regjeringens budsjettforslag for 2015 som ble framlagt i begynnelsen av denne måneden er det lagt til grunn statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E18 Varoddbrua, med sikte på anleggsstart så raskt som praktisk mulig. Statens vegvesen opplyser nå på nett at det betyr at detaljprosjekteringen kan starte i januar 2015. Statens vegvesen vil derfor umiddelbart utlyse et konsulentoppdrag for denne prosjekteringen slik at forberedende anleggsarbeider kan starte i desember 2015 og byggingen av den nye brua kan starte vår/sommer 2016.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. oktober 2014 | Skriv ut siden