Elevene i Vest-Agder kommer inn i videregående opplæring med grunnskolepoeng under landssnittet. Gjennomføringsgraden i Vest-Agder er høyere enn landssnittet. Den var for 2008-kullet på 73,7 prosent som fullførte og besto opplæringen. Det er grunn til å si at skolene og lærebedriftene i Vest-Agder gir et reelt bidrag til å løfte elevene. Dette er hovedkonklusjonen i det budskapet politikerne i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning i går ble presentert for i et møte i Fylkeshuset i Kristiansand.

Gjennomføring i videregående opplæring ser på andelen av elever som har fullført og bestått fem år etter at de startet videregående opplæring. Elever som startet videregående opplæring høsten 2008 ble målt våren 2013. Resultatene forelå sommeren 2014. Det er resultatene for Vest-Agder fylkeskommune som måles, det vil si gjennomføringsgraden for elever som startet opplæringen i offentlige videregående skoler i Vest-Agder.

Gjennomføringsgraden for Vest-Agder fylkeskommune har gått frem to prosent-poeng fra 2007-kullet til 2008-kullet. I tillegg har 0,4 prosent-poeng flere ungdommer fullført opplæringen uten å bestå. Andelen sluttere er redusert fra 17,2 pst til 14,8 pst. Rangeres fylkene er Vest-Agder på fjerde plass. Legges inntakspoeng fra grunnskolen til grunn er opplæringsbidraget betydelig høyere i Vest-Agder enn plassering tilsier.

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for at alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv. For Vest-Agder fylkeskommune er det overordnete målet at 77 prosent av ungdommene skal bestå videregående opplæring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2014 | Skriv ut siden