I samarbeid med Manpower får de videregående skolene på Agder mulighet til å avtale gjennomføring av programmet Fra utdanning til jobb i ukene 44 til 46. Det vil si fra 27. oktober til 14. november. Tilbudet har begrenset kapasitet i antall gjennomføringer, men vil legge til rette for at så mange som mulig får tilbudet. Programmet Fra utdanning til jobb er beregnet på alle elever i videregående skole, innen både yrkesfaglig utdanning og studieforberedende programområder.

Hensikten med programmet, som er praktisk rettet, er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobber. Det legges spesielt vekt på at hver enkelt elev skal oppnå økt selvinnsikt gjennom å bli bedre kjent med egne interesser, ferdigheter og verdier.

Les mer om programmet her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. oktober 2014 | Skriv ut siden