Kommunesektorenes organisasjon KS er glad for de ambisjoner for videre kvalitetsutvikling i skolen som regjeringens strategi «Lærerløftet» signaliserer, og at den så tydelig støtter kommunenes og fylkeskommunenes ønske om å utvikle skolene som lærende organisasjoner. I "Lærerløftet" lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, læring og flere karriereveier for lærere.

- For å sikre en god gjennomføring av strategien er det svært viktig at regjeringen legger vekt på et nært samarbeid med kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere. Det er åpenbart at en gjennomføring av strategien vil kreve betydelige ressurser til skoleeierne. Vi forutsetter at ord følges opp med handling fra regjeringens side sier Helge Eide, interessepolitisk direktør i KS på organisasjonens nettsider.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2014 | Skriv ut siden