Fylkestinget ønsker at Agder naturmuseum og botaniske hage IKS skal omdannes til et universitetsmuseum. Fylkestinget ønsker videre at formidlingsaktiviteten ved lokasjonen i Kristiansand, det mest folkerike området i landsdelen, opprettholdes. Det skal etableres et interimstyre for å føre forhandlinger mellom fylkeskommunen, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder. Når forhandlingene er fullført vil resultatet av disse igjen bli politisk behandlet.

Det har siden 2010 vært arbeidet med å utrede en mulig omdanning. I et møte i fjor vår mellom UiA, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune var det enighet om å etablere en arbeidsgruppe som skulle se på sider ved en omdanning. Også Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune deltok i møtet som potensielle interessenter i en mulig framtidig organisering og lokalisering av museet. Arbeidsgruppen har levert en rapport som grunnlag for å fatte en avgjørelse.

For øvrig har det vært bred enighet mellom universitetet, museets ledelse og ansatte om at en omdanning til et universitetsmuseum er den løsningen som best ivaretar museets fremtid.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. oktober 2014 | Skriv ut siden