Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman, hvor det bes om støtte til innføring av et forbud mot burka og niqab i de videregående skoler i Vest-Agder. I dag avga fylkesordføreren sitt svar under fylkestingets møte.

Etter fylkesordførerens svar fremmet Demokratenes representant et oversendelsesforslag til hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU), om å utrede konsekvensene ved en innføring av et forbud mot burka og niqab i den videregående skolen i Vest-Agder. Fylkestinget realitetsbehandlet oversendelsesforslaget og vedtok ikke å sende saken til HKU for nærmere behandling. Til dette var fylkestingsrepresentantene delt, og saken ble avgjort med fylkesordførerens dobbeltstemme.

 

I interpellasjonen, sendt fra Kleppe den 5. juli 2014, skriver representanten:  

Ærede fylkesordfører

Denne uken ble det klart at menneskerettsdomstolen i Strasbourg, EMD, har godkjent Frankrikes forbud mot burka og niqab i det offentlige rom.

Jeg har tidligere i fylkestinget tatt opp forslag for å innføre forbud mot burka og niqab i de videregående skoler i Vest-Agder - uten å få den nødvendige støtte for dette. Mennesker som vil forstå hverandre, møtes ansikt til ansikt.

Jeg og Demokratene er derfor opptatt av i forebygge mulige fremtidige konflikter - ved at fylkeskommunen nå får på plass et regelverk som forbyr burka og niqab i de videregående skoler i Vest-Agder.

Det er selvsagt grunnleggende at lærerne og elever i alle lærer situasjoner skal kunne se alle sine medelevers identitet, ansiktsuttrykk og reaksjoner - slik at undervisningen i den videregående skole i Vest-Agder skal bli best mulig. Grunnet overnevnte ser jeg meg nødt til å stille følgende spørsmål:

Vil fylkesordføreren som Demokratene nå innføre forbud mot burka og niqab i de videregående skoler i Vest-Agder?

 

Til dette svarer fylkesordfører Terje Damman følgende:

Representanten Vidar Kleppe stiller på vegne av Demokratene i interpellasjonen følgende spørsmål:

"Vil fylkesordføreren som Demokratene nå innføre forbud mot burka og niqab i de videregående skoler i Vest-Agder?"

Interpellanten fremmet en tilsvarende interpellasjon i forbindelse med junitinget i 2012 og den ble besvart fyldestgjørende av meg den gang.  Her ble det også vist til vurderinger fra annen fylkeskommune samt til at problemstillingen også har et likestillings- og inkluderingsperspektiv.

Det interpellanten fremhever som en endring nå siden den gang er at menneskerettsdomstolen i Strasbourg, EMD, har godkjent Frankrikes forbud met burka og niqab i det offentlige rom.

Min hovedkonklusjon sist var:
"De videregående skolene i Vest-Agder har ikke meldt inn eksempler på at hodeplagg som skjuler ansiktet har vært et praktisk problem, eller meldt inn ønsker om regelverk knyttet til slike plagg.

Personlig er jeg av den oppfatning at så lenge det ikke er behov for det trenger vi ikke innføre flere forbud enn nødvendig. 

Utfra dette ser jeg ikke grunn til i dag å skulle be om at det blir fremmet en sak om hodeplagg i den videregående skolen i Vest Agder, men oppfordrer rådmannen til å følge med i utviklingen på bruk av hodeplagg i skolen.

Viser det seg at det blir et tiltagende problem bør saken settes på den politiske dagsorden."

Så til dagens situasjon.
På forespørsel til utdanningssjefen er svaret tilbake at det ikke er noe nytt å melde i saken i forhold til det som ble sagt sist.  Det tolker jeg som om at det fortsatt ikke er et problem i den praktiske hverdagen, ei heller at det er noe behov for regelverk.

Oppfordringen til fylkesrådmannen om å følge utviklingen og evt sette saken på dagsorden hvis dette utvikler seg til et problem, opprettholder jeg.

Med bakgrunn i dette er min konklusjon nå derfor den samme som sist, og vil ikke selv ta noe initiativ til at forbud eller regelverk blir innført før det kommer frem at det er et reelt behov for det.

Dette er mitt svar, utarbeidet etter informasjonsinnhenting hos utdanningssjefen.

 

av Richardsen, Wanja, publisert 22. oktober 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 23.09.19

  Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalget

  Les mer
 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer