Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge ytterligere 320.000 kroner til det nye laksetrapp-anlegget i elva Lygna. Prosjektet med bygging av en tunnel med laksetrapp forbi Kvåsfossen, har i hovedsak vært finansiert som en deling mellom Lyngdal og Hægebostad kommuner og Vest-Agder fylkeskommune. Grunneieren står nå foran investeringer opp mot 10 millioner kroner. Det skal bygges et signalbygg på juvkanten ved Kvåsfossen med nødvendige universell tilgang til arealer for aktiviteter, portal inn til tunnelen og visningsrom. Alt dette under forutsetning av at en byggeklar tomt med nødvendig infrastruktur blir klargjort. Midlene fra fylkesutvalget i denne omgang er et bidrag til å finansiere klargjøring av den aktuelle tomten.

For rundt tre år siden la Lyngdal og Hægebostad kommuner fram planer om å bygge ei laksetrapp i tunnel forbi Kvåsfossen for at elva Lygna kunne utvide sin lakseførende strekning med 30 kilometer. Vest-Agder fylkeskommune har bidratt med midler til dette. Status i prosjektet er at tunnelen er ferdig. Området hvor et besøkssenter skal etableres gjenstår. Det er kun grovplanert. Dette området søkes nå ferdigstilt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. oktober 2014 | Skriv ut siden