29. oktober er det igjen duket for den årlige likestillingskonferansen på Universitet i Agder. Ett år før kommunevalget setter konferansen søkelyset på likestilling og demokrati. Det er svært høyt nivå på innlederne i år, og hovedinnleder er professor Hege Skjeie som ledet det regjeringsoppnevnte likestillingutvalget.

Regionalt samarbeid
Likestillingskonferansen ved UiA arrangeres i samarbeid med en rekke regionale aktører, og tar hvert år opp et tema som er av betydning for Agderregionen.

Lokaldemokratiet i fokus
I år rettes søkelyset mot lokaldemokratiet, nominasjonsprosessene som er i gang over hele Agder, og prinsipielle spørsmål om hvordan man kan få til prosesser som sikrer at de folkevalgte speiler den befolkningen de representer. Dette er i tråd med prioriteringene som politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 har gjort i sitt handlingsprogram. Gro Anita Mykjåland, som er ordfører i Iveland, er dagens konferansier.

Sterkt program
Programmet er satt sammen av sterke nasjonale og regionale forskere som vil utfordre dagens demokratiske system, sett fra et likestillingsperspektiv. Professor i statsvitenskap Hege Skjeie  spør om det nordiske folkestyret er demokratisk nok? Frank Aarebrot vil, via skjermoverføring fra Bergen,  legge fram nye ideer til hvordan nominasjonsprosessen kan sikre likestilling , og svarer på spørsmål via skype. UiA professor May-Brit Ohman Nielsen gir et skarpt historisk riss, mens Agderforsknings May-Linda Magnussen presentere regionale funn knyttet til årets tema.

Paneldebatt

Arbeidet for likestilling i politiske posisjoner er i stor grad et politisk ansvar. Et panel av regionens egne politikere fra Høyre, Kristelig folkeparti, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stiller til debatt ledet av KS-Agder-leder Jan Inge Tungesvik.

Påmelding og program
Konferansen er gratis, og fullt program samt påmeldingslenke finner du her.

av Mellingen / Richardsen, publisert 14. oktober 2014 | Skriv ut siden