Organisasjoner og andre aktører som ønsker å bidra til å øke kunnskapen om valg, kan søke departementet om tilskudd. Det kan også søkes om tilskudd til tiltak for å øke valgdeltakelsen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Departementet skal dele ut inntil fem millioner kroner. Fristen for å søke er 14. november 2014. Disse tiltakene kommer i tillegg til departementets egne informasjonstiltak.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har siden 2005 hatt en støtteordning for å øke kunnskapen om valg. Målgruppen er ungdom, innvandrere og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon. Politiske partier kan ikke søke. Departementet har heller ikke anledning til å dele ut tilskudd eller støtte utenfor denne ordningen.

Tilskuddet blir utbetalt i februar 2015.

Her finner du retningslinjer og søknadsskjema for tilskuddsordningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2014 | Skriv ut siden