Samarbeidande Kraftfylker ei interesseforening hvor Vest-Agder fylkeskommune er medlem. I går åpnet foreningen en ny nettside. På Kraftfylkas hjemmeside www.kraftfylka.no vil ein finne informasjon om foreninga, aktuelle kraftnyheter, Kraftfylkas høringsuttalelser og innspill, samt blogg for informasjons- og kunnskapsutveksling om kraftfylkesaker.

Foreningen har til formål å fremme og ivareta kraftfylkas felles interesser i kraftspørsmål og sikre at en størst mulig del av verdiskapinga blir værende igjen i de områdene der vannkraftressursene finnes og verdiene blir skapt. Samarbeidet mellom kraftfylka går tilbake til 1991, mens interesseforeninga ble stifta i 2013. Foreninga er engasjert i en rekke aktuelle saker, som kostnadsfordelinga i kraftnettet, organiseringa av kraftnettet og effektene av kommune- og regionreformen på eierskap i kraftsektoren og fordeling av konsesjonskraft. 

Nettsiden: www.kraftfylka.no

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. oktober 2014 | Skriv ut siden