Fylkestinget besluttet tidligere denne uken at revisjonsordningen i Vest-Agder fylkeskommune skal tas opp til vurdering. Det ble tatt et tilsvarende initiativ fra fylkestinget i 2007. Da ble imidlertid arbeidet med å utrede en ny fremtidig revisjonsordning etter en tid stilt i bero. Det ble vedtatt at den eksisterende ordningen skulle opprettholdes inntil videre i påvente av at spørsmålet om en fylkessammenslåing mellom Aust-Agder og Vest-Agder skulle bli avklart.

Det er fylkesordfører Terje Damman som nå har tatt initiativ til en ny vurdering av revisjonsordningen i fylkeskommunen. Bakgrunnen er at spørsmålet om fylkessammenslåing endelig ble avklart gjennom blant annet folkeavstemning i Aust-Agder i 2011. Dernest viser utviklingen, siden saken sist var oppe i 2009, at det har vært en stor økning i antall interkommunale revisjonsselskaper på landsbasis. Videre er bemanningssituasjonen i fylkesrevisjonen nå slik at det i løpet av de kommende årene må rekrutteres ny kompetanse.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2014 | Skriv ut siden