Det er i løpet av de seneste årene blitt anlagt flere anlegg for innfartsparkering i Kristiansandsregionen. Etter et møte i Areal- og transportsamarbeidet for regionen nylig er det klart at dette vil bli prioritert sterkt også fremover. I belønningsavtalen for perioden 2013 til 2016 er det satt av 9 millioner kroner til innfartsparkering inklusiv sykkelparkering langs innfartsårene til Kristiansand.

Transportøkonomisk institutt gjennomfører for tiden en analyse av innfartsparkering i Kristiansandsregionen. Anbefalinger fra denne analysen foreligger ikke enda, men det er grunn til å tro at analysen blant annet vil anbefale å legge innfartsparkering langs de største innfartsårene E18, E39 og Rv 9, gjerne i knutepunkt med godt busstilbud i utkanten av Kristiansand eller over grensen til nabokommunen

Behovet for utvidet innfartsparkering er vurdert til å være størst langs E18 i Kristiansand øst. Det er nylig anlagt midlertidig innfartsparkering på Rona, i påvente av permanent innfartsparkering i Håneskrysset. Det er også behov for økt kapasitet på innfartsparkering i Songdalen. Det er videre behov for økt kapasitet nord for Kristiansand. Grovane er foreslått. Dette anlegget er tenkt å betjene Iveland og nordlige deler av Vennesla. Ved Hommeren, langs riksvei  9 er det et ferdig asfaltert areal for skoler / idrettsplass med kapasitet også til innfartsparkering.

Det trenges også et mindre anlegg på Hamresanden. Per i dag er det ingen innfartsparkering i Tveit. På Myrane i Birkenes er det også behov for innfartsparkering. Birkenes kommune har ferdig regulert et trafikkareal med parkering for busser og innfartsparkering.

Det er også behov for bedre sykkelparkering langs E18, E39 og Rv 9.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer