Stiftelsen Arkivet, som holder til i det gamle Statsarkivet i Kristiansand, har som visjon å styrke arbeidet for grunnleggende menneskeverd, demokrati og holdningsdannelse. Den er et senter for historieformidling og fredsbygging. Gjenskapningen av deler av landets mest omtalte Gestapo-hovedkvarter har hatt til hensikt å gi bilder av atmosfæren ved Arkivet under krigen. Resultatet av totalitære ideologier og menneskeforakt satt i system, er blitt synliggjort. Gjennom undervisning, dokumentasjon, forskning og kulturformidling søker Stiftelsen Arkivet en ny og framtidsrettet rolle som skal forbindes med fred. Stiftelsens undervisning følges av mellom 6000 til 7000 elever hvert år.

I en årsberetning for 2013, som i går ble presentert for fylkesutvalget, går det frem at Stiftelsen i løpet av fjoråret leverte tre tilbud til Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder, et til barnetrinnet, et til ungdomstrinnet og et til videregående skole. Totalt har over 1500 elever deltatt på disse formidlingsoppleggene. I tillegg har 3380 elever vært på omvisning i gestapokjelleren med tilhørende undervisning.

Vest-Agder fylkeskommune er medstifter, samarbeider med og gir årlig driftsstøtte til Stiftelsen Arkivet. Fylkeskommunen bevilget et tilskudd på 310 000 kroner for 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. oktober 2014 | Skriv ut siden