Sørlandets Kunstmuseum rettet i 2013 markedsføringen spesielt mot feriegjester, cruiseturister og barnefamilier i sommermånedene. I en årsmelding for 2013 som nå presenteres for fylkeskommunens politikere fremgår det at dette var et vellykket tiltak. Besøkstallet for 2013 i eget bygg var 22 757, en økning på hele 33 prosent fra året før, mens besøkstallet for vandreutstillinger på skoler og andre formidlingsprosjekter var på 4 422 personer, en oppgang på 1 620 personer. Antall barn som har deltatt i Den kulturelle skolesekken prosjekter er 8 329. Det totale antall barn og unge som har deltatt på pedagogiske prosjekter på museet og i regionen var 12 395 personer.

Sørlandets Kunstmuseum ble stiftet i 1995 av Vest- og Aust- Agder fylkeskommuner, Kristiansand kommune og Christianssands Billedgalleri og er det regionale kunstmuseet for Agderfylkene. Museet viser norsk og internasjonal billedkunst og kunsthåndverk.

Museet mottar offentlige driftstilskudd der staten dekker 60 prosent og fylkeskommunen/ kommunen dekker til sammen 40 prosent. I 2013 var totalt ordinært driftstilskudd på vel 14,7 millioner kroner. hvorav Vest-Agder fylkeskommunen bevilget nærmere 1,8 millioner kroner. Regnskap for 2013 viser et ordinært driftsresultat på 535 611 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2014 | Skriv ut siden