Norske elever skal lære mer. I forslaget til Statsbudsjett legger Regjeringen opp til en økt satsing på videreutdanning av lærere. Fra høsten 2015 vil 5 050 lærere kunne få tilbud om videreutdanning. Dette er en økning på 3 250 siden forrige regjering. Totalt foreslår regjeringen å bruke en milliard kroner på videreutdanning for lærere. Regjeringen vil fremme forslag om nye kompetansekrav for alle lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk. Denne endringen gjør det nødvendig å øke kapasiteten i videreutdanningstilbudet.

I tillegg til storsatsingen på videreutdanning, er det flere tiltak i budsjettet som gjelder opplæringssektoren. Regjeringen vil i 2015 blant annet legge frem en ny nasjonal realfagsstrategi med et tydeligere mål om at norske elever skal prestere bedre i realfagene.

Som en del av yrkesfagsatsingen foreslås det i budsjettet å bevilge 8 millioner kroner til kompetansehevingstiltak for yrkesfaglærere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. oktober 2014 | Skriv ut siden