- Dette er en vanskelig men viktig sak. Det var gjennomgangstema på innleggene da politikerne behandlet skolebruksplan for Vest-Agder.

Skolebruksplanen for Vest-Agderskolen frem mot 2030 ble i dag behandlet i fylkeskommunens hovedutvalg for  kultur og utdanning. Hovedutvalget går inn for at skolestrukturen i Lister  skal organiseres med to selvstendige videregående skoler. Den ene er Flekkefjord videregående skole med Kvinesdal som tilhørende studiested. Den andre Farsund videregående skole (Eilert Sundt) med Lyngdal som tilhørende studiested. Det anbefales videre at det bygges en ny videregående skole på Tangvall  i Søgne. Skolen i Søgne skal blant annet gi tilbud om naturbruk som egen studieretning.  

Det er lagt opp til at Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030, fremmes for fylkestinget første gang i desember 2014, og at den ferdigbehandles i løpet av våren 2015. Avhengig av politiske vedtak vil det være behov for å etablere ulike faggrupper som kan arbeide videre med de konkrete tiltak som vedtas.

 

av Jan Torkelsen/ Cheryl Macdonald, publisert 18. november 2014 | Skriv ut siden