De de tre fylkesordførerne på Sør-Vestlandet har nå tatt initiativ overfor Olje- og energiminister Tord Lien for at han i forbindelse med bygging av nye utenlandskabler for strøm skal pålegger Statnett å nøye utrede tekniske løsninger og eventuelle økonomiske fordeler ved samtidig å legge datafiber. Fylkesordfører Terje Damman fra Vest-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund fra Aust-Agder og Janne Johnsen fra Rogaland sendte et felles brev til ministeren i går. Dersom initiativet blir fulgt opp vil det innebære både grønn vekst og gi grunnlag for betydelig sysselsetting.

Vil gi grønn vekst

Etablering av internasjonale datafiber vil kunne åpne for ny grønn vekst i landsdelen. Datasentre er den digitale tidsalders basisinfrastruktur og forbruker anslagsvis 300 TWH, i året på verdensbasis. Det forventes en vekst i datasenterinvesteringer på ti prosent årlig de kommende årene.

Skaper mange nye arbeidsplasser

Etableringen av nye internasjonale datafibre ut fra Sør-Vestlandet vil bety at det er få, om noen steder, i Vest-Europa det er bedre tilrettelagt for denne typen investeringer enn her. Nye datafibre til Sør-Vestlandet vil kanskje kunne bety hundrevis av nye grønne kompetansearbeidsplasser i landsdelen bare de nærmeste årene.

Fellesbrevet fra fylkesordførerne
Faktaark

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2014 | Skriv ut siden