Fylkesutvalget behandlet i dag Skolebruksplanen for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Behandlingen endte med at det ble fattet tilsvarende vedtak som i hovedutvalg for kultur og utdanning. I vedtaket går fylkesutvalget inn for at skolestrukturen i Lister skal organiseres med to selvstendige videregående skoler. Den ene er Flekkefjord videregående skole med Kvinesdal som tilhørende studiested. Den andre Farsund videregående skole (Eilert Sundt) med Lyngdal som tilhørende studiested. Det anbefales videre at det bygges en ny videregående skole på Tangvall i Søgne. Skolen i Søgne skal blant annet gi tilbud om naturbruk som egen studieretning.

Det er lagt opp til at Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030, fremmes for fylkestinget første gang i desember 2014, og at den ferdigbehandles i løpet av våren 2015

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer