Fylkesutvalget behandlet i dag Skolebruksplanen for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Behandlingen endte med at det ble fattet tilsvarende vedtak som i hovedutvalg for kultur og utdanning. I vedtaket går fylkesutvalget inn for at skolestrukturen i Lister skal organiseres med to selvstendige videregående skoler. Den ene er Flekkefjord videregående skole med Kvinesdal som tilhørende studiested. Den andre Farsund videregående skole (Eilert Sundt) med Lyngdal som tilhørende studiested. Det anbefales videre at det bygges en ny videregående skole på Tangvall i Søgne. Skolen i Søgne skal blant annet gi tilbud om naturbruk som egen studieretning.

Det er lagt opp til at Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030, fremmes for fylkestinget første gang i desember 2014, og at den ferdigbehandles i løpet av våren 2015

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer