Fylkeskommunen arbeider for å redusere bruk av spesialundervisning i den grad dette er mulig. Fylkesrådmannen varsler i økonomiplanforslaget for årene 2015 til 2018 at det til våren neste år skal utarbeides en rapport om fylkeskommunens bruk av spesialundervisning og tilpasset opplæring. Utgangspunktet er at ressurser til denne typen utdanningsvirksomhet låses på 2014-nivå, og at prinsippet om en tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring ivaretas.

Rapporten skal også gi en vurdering av dagens ordning med tilrettelagte grupper som en del av tilbudsstrukturen, og foreslå tiltak som bidrar til at elevene får bedre opplæring innenfor fellesskapet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer