Denne uken gikk startskuddet for et svært etterlengtet veiprosjekt i Sirdal Med fylkesordfører Terje Damman i spissen markerte representanter fra fylkeskommunen, Sirdal kommune og arbeidsfelleskapet Kruse Smith/Risa oppstartsmøte på prosjektet "fylkesvei 42 Rassikring Haughomfjellene, ny Bjørkåstunnel" . Prosjektet betyr mye for å lage en sikker veg mellom Tonstad og Haughom langs Sirdalsvatnet.

Samarbeid mellom to entreprenører

De to entreprenørselskapene Kruse Smith og Risa samarbeider om prosjektet. De har tidligere arbeidet sammen på mange prosjekt. Av ny dato er den nylig avsluttede jobben med rassikring på fylkesvei 42 i Gyadalen mellom Tonstad og Helleland, og de er i gang på Hundvågtunnelen i Ryfast-sambandet i Rogaland. Arbeidsfordelingen på dette prosjektet er at Kruse Smith står for tunneldriving og ferdiggjøring av Bjørkåstunnelen, mens Risa står for sprengning ute i dagen, utkjøring av massene fra tunnelen, vegbygging i og utenfor tunnelen og rassikring.

Om prosjektet

Bjørkåstunnelen I SirdalProsjektet omfatter rassikring av fv.42 Haughomfjellene i Sirdal kommune. Oppdraget innebærer prosjektering og bygging av rundt 300 meter hovedvei i dagen og en ny Bjørkåstunnel, på cirka 1360 meter. Den skal inneholde elektro - og sikkerhetsutrustning.

Overskuddsmasser fra tunnel arbeidet skal brukes til veifylling i Haughombakkene for fremtidig vegutbedring. Det er anslått at det vil bli fylt ut omkring 150000 kubikkmeter stein her.

Oppdraget omfatter også fjellrensk og ulike sikringstiltak av Hælsnuten, som ligger like sør for det søndre utløpet av ny Bjørkåstunnel. Hælsnuten er en svært steil fjellskrent som er 40-50 meter på det høyeste.

Den eksisterende Bjørkåstunnelen og deler av dagens fylkesvei 42 skal stenges etter at ny Bjørkåstunnel tas i bruk: Alt tunnelutstyr inne i og utenfor eksisterende Bjørkåstunnel skal rives og fjernes. Portalene skal tettes igjen etter at den nye tunnelen er tatt i bruk.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer