Private skoler blir finansiert gjennom statlige tilskudd og egenbetaling fra elevene. Fylkeskommunale skoler blir finansiert gjennom fylkeskommunenes frie inntekter. Hvert år blir samlet rammetilskudd til fylkeskommunene korrigert for endringen i tallet på elever i private og statlige skoler på landsbasis. Deretter blir midlene omfordelt mellom fylkeskommunene etter antall elever i statlige og private skoler. Da forslaget til fylkeskommunens årsbudsjett for neste år ble fremlagt nylig ble det klargjort at dette neste år slår negativt ut med hensyn til størrelsen på statlige rammeoverføringer til fylkeskommunen.

Som følge av at tallet på elever i frittstående og statlige skoler øker, blir rammetilskuddet til fylkeskommunene redusert. I 2015 er rammetilskuddet til Vest-Agder fylkeskommune redusert med 6,9 millioner kroner som følge av dette.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2014 | Skriv ut siden