I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for de kommende fire årene signaliseres det at de fylkeskommunale skolenes og voksenopplæringens arbeid med minoritetsspråklige elever skal kartlegges. Fylkeskommunens tiltak skal systematiseres. Det arbeides med kvalitetsforbedring langs fire hovedlinjer; organisering, nettverksbygging, norskopplæring og kompetanseheving.

I økonomiplanen uttrykkes det at minoritetsspråklige elever utgjør en svært sammensatt gruppe, fra godt skolerte som mangler norskkunnskap til elever med svært mangelfull skolebakgrunn. Noen har hatt en krevende oppvekst og trenger mye hjelp til å bearbeide det de har opplevd. De videregående skolene skal møte disse med en tilpasset opplæring de kan ha nytte av, slik at de kan få gode liv i Norge.

Det vises videre til at en økt andel voksne innvandrere, mange med svake norskferdigheter, krever ekstra innsats for å unngå frafall og stryk. I voksenopplæringens komprimerte opplæringsløp har det til nå ikke vært rom for å gi den ekstra oppfølgingen mange minoritetsspråklige har behov for.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer