Agder naturmuseum og botaniske hage IKS i Kristiansand har en høy aktivitet innenfor formidling, forskning og samlingsforvaltning. Museet formidler virksomheten gjennom egne faste og temporære utstillinger, åpne arrangementer i eget regi, deltagelse på eksterne arrangementer samt opplegg særlig tilrettelagt for Den Kulturelle Skolesekken. Av årsmeldingen for fjoråret går det frem at museets besøkstall har økt de siste årene. I 2013 hadde museet 18 374 besøkende. Dette er vekst på 15,7 prosent i forhold til 2012.

Innen forskning har museet tre konservatorer med forskerkompetanse. Hver av disse er involvert i et eller flere forskningsprosjekter. Til deltar museet i 18 forskningsprosjekter. De viktigste samarbeidspartnerne er knyttet til universiteter og botaniske hager i Norge og resten av Norden.

Agder naturmuseum og botaniske hage IKS er en vitenskapelig institusjon og et museum som har som formål å framskaffe, dokumentere og formidle kunnskap om botanikk, geologi og zoologi med hovedvekt på Agder-regionen. Museet holder til på Gimle gård og har også ansvaret for driften av den botaniske hage for fjellplanter på Ljosland i Åseral kommune. Museet eies av Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune med 50 prosent hver.  

De siste årene har økonomien for museet vært anstrengt. Også i 2013 endte året med et negativt driftsresultat på vel en million kroner. Dette skyldes økte lønnsutgifter samt økte utgifter til vedlikehold, arbeidsmiljøtiltak, sikring som går over ordinær drift. I 2014 har styret til museet iverksatt tiltak for å redusere driftsnivået, og det ser ut til at merforbruket blir noe mindre enn de foregående år.

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen skriver et saksfremlegg om museets årsrapport, som nå behandles politisk i fylkeskommunen, at Agder naturmuseum og botaniske hage IKS er regionens viktigste naturhistoriske institusjon. Museet har en høy aktivitet innenfor formidling med et økende besøkstall som følge. Med rundt 18 000 betalende gjester og 55 000,- besøkende i hagen er naturmuseet en viktig kulturell arena i Kristiansand. Hun betegner den økonomiske situasjonen for museet som utfordrende. Hun anser det som positivt at styret har gjort tiltak for å bedre situasjonen. En endelig løsning på driftsutfordringene må imidlertid finnes i forbindelse med omdanningen av museet til universitetsmuseum.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer