Fylkeskommunen samarbeider med Bragdøya Kystlag i Kristiansand og gir årlig et tilskudd til lagets virksomhet. Fylkeskommunen inngikk i 2003 en samarbeidsavtale med kystlaget om et årlig driftstilskudd. I en årsmelding fra kystlaget for 2013, som i dag ble presentert for fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning, opplyses det at laget mottok et driftstilskudd på 310 000 kroner og et tilskudd på 300 000 kroner til en båtbyggerstilling. Kystlaget fikk også fartøyvernmidler på 300 000 kroner til istandsetting av fartøyet Nesebuen. Kystlaget hadde i 2013 en sunn økonomi og har notert et overskudd på 757 000 kroner i regnskapet.

Hovedmålet med samarbeidsavtalen er at Bragdøya Kystlag skal bidra til at Bragdøya tilrettelegges for allmenheten og at Bragdøya Kystkultursenter ivaretar sentrale deler av kystkulturen og den maritime kulturarven.

Bragdøya Kystlag er med mer enn 650 medlemmer landets største kystlag. Kystlaget har et stort tilbud av medlemsaktiviteter, åpne arrangementer og kurser. Blant annet driver kystlaget båtskyss til og fra øya, arrangerer konserter, friluftsaktiviteter, markeder samt flere kurs. Kystlaget disponerer over flere mindre fartøyer med kulturhistorisk verdi. Vedlikehold og istandsetting av fartøyene gjøres dels på dugnad av kystlagets medlemmer og dels av en båtbygger ansatt i kystlaget. Fra august 2013 har kystlaget ansatt en båtbyggerlærling.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer