Sentraltannklinikken har i flere år holdt til i Festningsgaten 40 i Kristiansand. I økonomiplanen for fylkeskommunen opplyses det at det legges opp til at klinikken skal flytte inn i nye lokaler i Kvadraturen løpet av 2016. Det er forventet at også tannlegevakten da drives herfra. Fylkeskommunen har i mange år drevet tannlegevakt i Kristiansand. I 2014 flyttet tannlegevakten inn i nye brakkelokaler ved siden av Legevakten.

Tannhelsetjenesten driver i dag 15 klinikker i fylket, tre av disse er lokalisert i Kristiansand. I den gjeldende tannhelseplanen er det forutsatt at Vest-Agder fylkeskommune, på linje med andre fylkeskommuner, stadig vurderer klinikkstrukturen. Dette arbeidet vil starte i 2015. I økonomiplanen uttrykkes det at dette vil føre til endringer i dagens antall klinikker og bygg.

Flere av tannhelsetjenestens pasienter har nedsatt førlighet av ulik grad. Alle de nye klinikkene har universell utforming, og de eldre klinikkene tilrettelegges for å gi god tilgang for disse pasientene. De ansatte kurses i forflyttingsteknikker for å lette arbeidssituasjonen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2014 | Skriv ut siden