I løpet av våren legges det frem en melding for Stortinget der regjeringen vil gjennomgå oppgaver til nye og større kommuner. Her vil regjeringen også orientere om oppfølgingen av Stortingets vedtak om det regionale folkevalgte nivået. - Stortingsmeldingen vil drøfte ulike retninger for utviklingen av det regionale folkevalgte nivået. Koblingen til kommunereformen vil også omtales. Kommunereformen vil ha kommet noe lengre enn arbeidet med det regionale nivået våren 2015, og det er viktig at arbeidet med det regionale nivået ikke forsinker kommunereformen, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Stortingets behandling av meldingen våren 2015 vil legge viktige premisser for det videre arbeidet med utvikling av regionnivået, både med hensyn til oppgaver, regional inndeling og forholdet til kommunene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2014 | Skriv ut siden