– De typiske bybussene er ikke konstruert for å tåle kollisjon eller velt i stor fart. Derfor reduserer vi maksimalt tillatt fart på disse bussene fra 80 km/t til 70 km/t. Dermed vil vi både redusere sannsynligheten for en trafikkulykke og begrense skadene dersom en ulykke skjer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Det finnes flere kategorier busser. Bybussene har ståplasser og ikke krav om setebelte. Det gjør passasjerene mer utsatt enn i for eksempel ekspressbusser med krav om setebelte.

- Vi må sikre at busselskapene bruker materiell som er velegnet til de transportformål som skal dekkes. I byer med generelt lav fart og mange stopp, er bybussene velegnet til formålet. Men på landeveier med høyere fart, må vi ha strengere sikkerhetskrav.

- Men i noen tilfeller vil bybusser også delvis trafikkere bynære strekninger hvor fartsgrensen kan være 80 km/t eller høyere. Ut fra trafikksikkerhetshensyn vil det derfor innføres en maksimalfart på 70 km/t for buss klasse I. Eventuelle ulemper en slik fartsreduksjon vil medføre, som økt reisetid, regnes som små sammenlignet med den sikkerhetsgevinsten som oppnås. Samtidig må busselskapene vurdere om andre typer busser kan være mer hensiktsmessige på slike strekninger.

– Det er viktig å vektlegge passasjerenes følelse av sikkerhet. Departementet har jevnlig over tid mottatt bekymringsmeldinger knyttet til bruk av ståplasser i busser som trafikkerer strekninger med høy fartsgrense. Ut fra dette, og det faktum at klasse I-busser har lavere krav til teknisk sikkerhet, er det ønskelig at primært busser i andre klasser trafikkerer ruter på veger med høy fartsgrense, sier Ketil Solvik-Olsen.

 

Kilde: Samferdselsdepartementet

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer