- Dette er en krevende sak, sier Arly Hauge, utdanningssjef i fylkeskommunene om "Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030". Nå ligger den klar for politisk behandling.

- Den engasjerer mange og vi er opptatt av å finne en god løsning for elevene i fremtiden. Høringsrunden fikk frem mange gode innspill som har vært både utfyllende og viktige i forhold til det vi nå legger frem for politikerne. Nå skal de behandle saken, forklarer Hauge.

Slik lyder forslaget:

Forslaget som legges frem for politikerne er som følger:

  1. Det etableres to skoler i Lister med hver sin skoleledelse. En skole lokaliseres i Flekkefjord og en skole lokaliseres i Farsund eller i Lyngdal. Det fremmes en ny sak våren 2015 om lokalisering av skolen i øst og konkret forslag til fordeling av utdanningsprogram/klasser. 
  2. Naturbruksopplæringen legges til en større videregående skole. Det fremmes en ny sak om anvendelse  av Søgnetunet våren 2015.
  3. Skolene i Kristiansand tar i mot økt elevtall etter 2020. Det fremmes ny sak om konkret fordeling av utdanningsprogram/utbygging våren 2015. Det bygges ikke ny videregående skole på Tangvall i denne planperioden.

 

Vil du lese hele saken, finner du den her.

 

Når og hvor skal den behandles?

Saken skal behandles bredt og skal opp i en rekke utvalg og råd, før den til slutt behandles på fylkestinget 16.17. desember.

 

11.november         Yrkesopplæringsnemnda

                            Ungdommens fylkesutvalg

13. november        Råd for mennesker med nedsatt funksjonevne i Vest-Agder

18. november        Hovedutvalg for kultur og utdanning (HKU)

20. november        Administrasjonsutvalget

25. november        Fylkesutvalget

16. desember        Ungdommens fylkesting

16-17. desember   Fylkestinget

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 7. november 2014 | Skriv ut siden