Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030 har som målsettingen å utvikle robuste, fleksible, bygningsmessig gode og bærekraftige skoler. Planforslaget som nå er sendt til politisk behandling i fylkeskommunens politiske organer bygger på disse føringene. I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for kommende fireårsperiode er det tatt høyde for de økonomiske behovene som skolebruksplanen vil kunne innebære. Det er foreslått avsatt 250 millioner kroner.

Skolebruksplanen skal ivareta utfordringene knyttet til:

-Organisering/samlokalisering og behov for oppgradering av Lister videregående skole
-Lav rekruttering og store behov for oppgradering av bygg og utstyr innenfor utdanningsprogram Naturbruk
-Elevtallsveksten i kristiandsregionen fra år 2020

De 250 millioner kronene som fylkesrådmannen foreslår å sette av fordeles med 50 millioner i 2015, 60 millioner kroner i 2016, 70 millioner kroner i 2017 og 70 millioner kroner i 2018.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer