I 1987 delegerte Kulturdepartementet fordelingen av spillemidler til fylkeskommunene. Det ble da forutsatt at de overførte rammebevilgningene ble satt inn på rentebærende konto. I dag besluttet hovedutvalg for kultur og utdanning fordelingen av de påløpte rentene og inndradde midler. Til sammen er det vel 2.3 millioner kroner til fordeling. Det som karakteriserer årets tildeling av rente- og inndradde midler er idrett og friluftslivsanlegg som har stor brukervennlighet med lav terskel for deltakelse.

 

Prosjekter   ordinære anlegg

Søker

Tilskudd

Mjåvann elektroniske skiver

Mandal Skytterlag

153.000

Øvrebøhallen skytebane

Vennesla kommune

700.000

Øvrebøhallen treningsrom

Vennesla kommune

344.000

Totalt til   ordinære anlegg

 

1.197.000

Prosjekter nærmiljøanlegg

Søker

Tilskudd

Karl Johans Minnes anlegg for bevegelse - del 2

Kristiansand kommune

201.000

Øyna balløkke med kunstgress

Flekkefjord kommune

237.000

Vennesla Omsorgssenter mosjonsløype

Vennesla kommune

292.000

Fitnessanlegg - Konsmoparken

Audnedal kommune

300.000

Naturklatrejungel .-Konsmoparken

Audnedal kommune

45.000

Nytt dekke Prestegardsløkka

Kvinesdal kommune

55.000

Totalt til   nærmiljøanlegg

 

1.130.000

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer