I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan redegjøres det for at en faggruppe gjennom 2014 har kommet med anbefalinger til konkrete tiltak som ledd i oppfølging av kulturdelen av Regionplan 2020 for Agderfylkene. En av hovedsatsingene fremover vil bli utvikling av møteplasser og kunnskapsutveksling, samt samarbeid og nettverksbygging mellom kulturaktørene. I den nye bibliotekloven står det at folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Utviklingen går mot at bibliotekene også er et sted det foregår arrangement og møter.

Styrket møteplassfunksjon

For å bidra til regional bibliotekutvikling har fylkesbiblioteket i 2014 hatt spesielt fokus på kompetanseheving for å styrke bibliotekenes møteplassfunksjon. Bibliotekene på Sørlandet har fått tilskudd fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet Det skjer på biblioteket! i år og vil søke om midler til videreutvikling av dette prosjektet neste år.

Høye utlånstall

Besøkstall og utlånstall i bibliotekene holder seg stabilt høye, og godt over landsgjennomsnittet. Dette tyder på at befolkningen i Vest-Agder oppfatter bibliotekene som en relevant og viktig arena for informasjon, opplysning og kulturformidling.

Digitalisering

En stadig viktigere del av bibliotekenes samlinger består av ulike digitale baser. Fylkesbiblioteket har som mål at bibliotekene skal kunne gi tilgang til relevant digitalt innhold av høy kvalitet. For å bidra til dette finansierer de to fylkeskommunene i Agder hoveddelen av et treårig e-bokprosjekt, som gjør at bibliotekene fra 1. november 2013 har kunnet tilby sine lånere e-bøker. I tillegg har fylkesbiblioteket også valgt å finansiere A-tekst (Skandinavias største digitale nyhetsarkiv)for bibliotekene i en treårsperiode som et ledd i utjevning av forskjeller i bibliotekenes tjenestetilbud.

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer