Siden 2000 har bevegelse mellom bosted og arbeidssted stadig oftere krysset kommunegrenser på Agder. Innpendling til Kristiansand har økt med 40 prosent. De omkringliggende kommunene markerer seg som de med størst relativ innpendling til Kristiansand, det vil si som prosent av antall syssel- og bosatte i disse kommunene. Det er også tydelig at Setesdalskommunene har større arbeidsmessig tilknytning til Kristiansand enn til Arendal.

Det ser ut til å gå et skille øst for Lillesand. Lillesand har 29 prosent innpendling til Kristiansand. Denne prosentsatsen har steget med rundt et prosentpoeng hvert år de siste år. Fra Lillesand er pendling til Arendal kun på 3,6 prosent. Pendlere fra kommuner lengre øst pendler i hovedsak mot Arendal.

Betydningen av gode veier er tydelig. Etter at ny E-18 mellom Kristiansand og Grimstad kom på plass, kan man se en betydelig økning i antall arbeidstakere som pendler mellom byene.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer