Trafikkmengden gjennom bomstasjonene i Listerregionen øker jevnt og trutt. Av statistikken som nå foreligger etter årets ti første måneder fremgår det at det i forhold til samme periode i fjor har vært 2,6 prosent økning i antall passeringer i bomstasjonene. Det tilsvarer en økt trafikkmengde på nesten 72 000 kjøretøyer. Veksten har vært størst på fylkevei 465 mellom Farsund og Kvinesdal. Her er det registret hele sju prosent flere passeringer i perioden.

I de to andre bomanleggene har økningen vært noe mindre. I stasjonen på Kvinesheia er økningen på 1,4 prosent, mens den på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund har vært på 3,3 prosent.

Frem til månedsskiftet oktober/november har det passert 2 870 294 kjøretøyer gjennom bommene. Gjennomsnittlig antall passeringer totalt per døgn er på 9442 kjøretøyer. Når året er omme vil ventelig antall passeringer ligge på rundt 3,4 millioner.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer