Før sommeren lyste Utdanningsdirektoratet ut midler som skulle gå til økt samarbeid mellom videregående skoler, skoleeiere og lokalt arbeidsliv. Nesten 100 søknader kom inn. Midlene fra direktoratet ble tildelt slutten av november. 33 prosjekter landet rundt får til sammen cirka 15 millioner kroner. Alle fylker er representert med minimum et prosjekt. I Vest-Agder er det Kvadraturen skolesenter i Kristiansand med samarbeidspartnere som har fått uttelling for sin søknad.

Kvadraturen skolesenter i samarbeid med OTEK Agder, EOSØR og Opplæringskontoret for Bilfagene i Vest-Agder  er tildelt 400 000 kroner. Midlene skal blant annet gå til å lage en modell for fremtidig bruk av faget Prosjekt til fordypning, slik at flere elever kan bli utplassert i bedrift som en del av faget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. desember 2014 | Skriv ut siden