Sommeren 2010 ble næringsklyngen innen kultur- og opplevelsesnæring på Agder (USUS) tatt opp i det nasjonale Arena-programmet. Representanter fra begge fylkeskommunene har vært med i styringsgruppen siden oppstart. Arena USUS har søkt om tilskudd og fått støtte fra fylkeskommunene siden 2011. I år har Vest-Agder fylkeskommune mottatt søknad om 600.000 kroner i tilskudd. Fylkesutvalget imøtekom i dag søknaden.

Klyngens består nå av 90 aktører. Styringsgruppen i USUS har ambisjoner om å søke om å bli "Norwegian Centre of Expertise" (NCE). For å spisse fokusområder og målsetting for klyngen etter endt Arena-periode er det nylig igangsatt en strategiprosess.

Budsjettet for Arena USUS i 2014 er på 11,35 millioner kroner. Budsjettpostene inkluderer blant annet ulike utviklings- og strategitiltak, kartlegging av kunnskapsbehov i bedriftene, nettverksbygging, læringstiltak og prosjektledelse. Tiltakene i budsjettet finansieres av klyngebedriftene, Innovasjon Norge og Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.  Arena programmet er en nasjonal satsing på utvikling av regionale næringsmiljøer. Programmet drives av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA (Selskapet for industrivekst). USUS er et av flere Arena prosjekter i Norge.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2014 | Skriv ut siden