Vest-Agder fylkeskommune har mottatt en søknad fra Åseral kommune om støtte til opparbeidelse av infrastruktur til Toddemonen Næringsområde. Totalkostnaden til kjøp og etablering av infrastruktur på næringsområde er på henimot 7,3 millioner kroner. Åseral kommunestyre har bevilget 6 287 450 kroner. I dag besluttet fylkesutvalget, i tråd med søknaden, at fylkeskommunen skal bidra med en million kroner. Frps to representanter stemte imot støttetildelingen.

Området er cirka 40 dekar og ligger på et område som kommunen har regulert til næringsformål. I 2011 vedtok kommunestyre i Åseral en reguleringsplan hvor Toddemonen ble satt av som kommunens neste næringsområde.

Kommunen har i dag lite ledige næringsarealer, mens det er stor etterspørsel etter slike arealer.  Området ligger attraktivt til nær sentrum og et eksisterende utbygd næringsområde. Det er lokale og regionale bedrifter som vil være målgruppen, og dette vil være viktige bidrag for å få flere arbeidsplasser i bygda.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. desember 2014 | Skriv ut siden