Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum har store ambisjoner på områdene formidling og forvaltning. Gode utstillinger og arrangementer samt høye besøkstall er indikasjoner på at museet er en viktig kulturell arena for lokalbefolkningen og tilreisende. Dessuten fungerer fyrmuseet gjennom sin status som etatsmuseum for kystverket som en viktig faglig premissleverandør for den offentlige forvaltningen. Fyrmuseet har vist stor evne til å utvide sitt virksomhetsområde og økonomiske handlingsrom gjennom utviklingen av prosjektbaserte aktiviteter. Dette fremgår i en årsrapport for fjoråret som ble behandlet i fylkestinget tirsdag.

Fylkeskommunen samarbeider og gir  tilskudd til Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum gjennom en årlig budsjett- og ytelsesavtale. Hovedmålet med avtalen er at museet gjennom dokumentasjon, forskning, samlingsforvaltning og formidling skal skape grunnlag for kunnskap om, forståelse for og opplevelse av natur, kultur og samfunnet på en måte som viser både kontinuitet og endring, sammenheng og forskjell.

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum ble opprettet i 1992 for å ivareta Lindesnes Fyrstasjon som kulturminne. I 2000 ble Lindesnes fyr valgt av fylkestinget til Vest- Agders tusenårssted. Forslaget til prosjektet besto i utbygging av et nytt formidlingsanlegg inne i fjellet under fyret. 2009 var første driftsår, hvor Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum hadde formell status som hovedsete for Kystverkets etatsmuseum, Kystverkmusea.

Lindesnes fyrmuseum jobber bredt med aktiviteter innen formidling og forvaltning av den norske fyrhistorie spesifikt og kystkulturen mer generelt.

Fyrmuseet har de siste årene hatt et jevnt besøkstall på cirka 50 000 registrerte gjester gjennom året. I tillegg kommer gjestene som besøker fyret utenfor museets åpningstid.  Gjennom Arena USUS (klyngenettverket for bedrifter innen reiseliv på Sørlandet) jobber fyrmuseet mer målrettet og systematisk med å forsterke opplevelsene og forlenge besøket til gjestene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer