Over 100 000 norske kjøretøy over 3,5 tonn i næring berøres nå av det nye påbudet om obligatorisk brikke. Nesten halvparten har allerede brikke. Påbudet gjelder for all ferdsel på det offentlige vegnettet i Norge, uavhengig av om det er bomstasjoner i nærheten. -Det nye påbudet gjelder både for norske og utenlandske kjøretøy. Det vil bidra til å sikre like konkurransevilkår i transportnæringen og er forenelig med EØS-retten om fri ferdsel og bevegelighet av varer og tjenester mellom EUs medlemsland, sier Åge K. Jensen, leder i Seksjon for brukerfinansiering i Statens vegvesen.

Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn å ha bombrikke på all offentlig veg i Norge uavhengig av om det er bomstasjoner i nærheten. Det gjelder kjøretøy som er registrert på foretak, kommuner, fylkeskommuner og stat. I tillegg kommer alle kjøretøy over 3,5 tonn som er registrert på personer, men som brukes i næring. 

Unntak

Har man imidlertid en bobil, SUV e.l. over 3,5 tonn, som brukes privat, omfattes ikke kjøretøyet av påbudet. I tillegg gjelder ikke påbudet for traktorer, motorredskaper, en del av forsvarets kjøretøy og visse grupper av NATO-kjøretøy.

Det må tegnes avtale med et bompengeselskap og en gyldig bombrikke, som er knyttet til registreringsnummeret, må være montert i frontruten på kjøretøyet innen årsskiftet, se www.autopass.no for mer informasjon.

Gebyret øker ved unnlatt betaling

Det er politiet, tollvesenet og Statens vegvesen som skal kontrollere at påbudet overholdes. Kjøretøy uten gyldig avtale og bombrikke vil få et gebyr på  8 000 kroner. Det øker til 12 000 kroner hvis gebyret ikke er betalt innen tre uker. Ved gjentakelse innen to år blir gebyret  16 000 kroner. Blir ikke dette beløpet betalt innen tre uker, øker gebyret med 50 prosent.

– Det skal ikke lønne seg å snike. Derfor er bøtene i denne størrelsesorden for de som ikke følger regelverket, sier Jensen.  

Bompenger et viktig bidrag

Nær halvparten av de norske kjøretøyene som blir berørt av påbudet, har allerede installert bombrikke. For utenlandske kjøretøy har cirka 70 prosent installert brikke, mens rundt 30 prosent passerte norske grenser uten bombrikke i fjor.

Jensen understreker at bompenger er et viktig bidrag for å sikre gode og trafikksikre veger i Norge.

Les mer om hvordan en skaffer seg bombrikke.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer